Nacházíte se v sekci:

UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ, STAROŽITNOSTI

MAX ERNST

Helena Salichová
STAŘENČINA LOKTUŠE

Bohuslav Žárský
MALÍŘ SLEZSKÉ DĚDINY

Úvodní text: Pere Gimferrer - MAX ERNST neboli Rozplývání identity + Eva Petrová - STOHLAVÁ IDENTITA MAXE ERNSTA / studie věnovaná inspiračním zdrojům a životnímu osudu Maxe Ernsta/ . Obsah - viz sken. Valentin Držkovic.
100 ,-
120 ,-
220 ,-

více informací

více informací

více informací

RÜSTKAMMER DES MOSKAUER KREMLS

Karel Jalovec
ČEŠTÍ HOUSLAŘI

Milan Knížák
SNY O ARCHITEKTUŘE

Album v němčině. 144 stran textu, 309 vyobrazení, 622 vignet, 16 obrysů. Výpravná publikace o projektech a úvahy o architektuře ...
100 ,-
870 ,-
270 ,-

více informací

více informací

více informací

Marie Procházková
MILOŠ POLÁŠEK

Vladimír Richtrmoc
PETR SIKULA

SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ II.

Monografie. Ukázky tvorby. Monografie s ukázkami fotografického díla.
Na patitulu podpis fotografa.
1950-1998; D-G.
120 ,-
120 ,-
170 ,-

více informací

více informací

více informací

Kolektiv autorů
HISTORIE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN RAŽENÁ DO KOVU

ŠPERK, KÁMEN, KOV

Jiří Moravčík
KDYŽ PÍSEŇ TLUČE KŘÍDLY DO OKEN

Příspěvek k dějinám železáren ve Vítkovicích. Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově 1884 - 2002. Šestnáct příběhů z world music.
140 ,-
220 ,-
100 ,-

více informací

více informací

více informací

celkem 44 záznamů na 4 stránkách.

1 2 3 4

Vyhledávání

多くの女性は海外で非常に人気があることは、狂気のダンプのより多くの人々に非常に人気があり、高級ブランドのバッグ、高級ハンドバッグブランドだけでなく、日本でのを好みます。高級ハンドバッグブランド:Pierrekangraoo、LV、シャネル、グッチ、Diro、C&T、Ntino、プラダ、アルマーニ、ダンヒル、フェンディ、コーチ彼らの中国名はルイ?ヴィトン、シャネル、グッチ、ディオ、古代TIあり、Valentino、Prada、Giorgio Armani、Dunhill、Fendi、Oz。 ハンドバッグの異なるブランドはどこで生産されていますか?外の世界はほとんど分かりませんし、上場ブランドは透明でなければなりません。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • 前世紀の初期に生まれたヨーロッパのブランドは、通常、ワークショップから始まります。ヨーロッパ人は伝統にもっと注意を払い、誇りを持ちますが、そのうちのいくつかは元の店舗の状態にまだ似ています。ヨーロッパのブランドはもともとは現地で生産されていましたが、多くはまだヨーロッパで生産されています。 しかし、プラダのような大きなブランドでも、グローバリゼーションの過程で低コストの生産者を見つけようとしています。彼らは、東ヨーロッパ、モーリシャス、香港などのアジア地域で生産を行っています。その後、中国は最大のハンドバッグOEM基盤となり、現在は徐々に東南アジアに移行しています。

    © Antikoplt.com 2007-2009, Tvorba e-shopu EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS